مهم مرور درس های یک تا شش

درس اول

لغات جدید

مؤمنون:‌مؤمنان، افراد با ایمان

قلوب: قلب‌ها

صلاه:‌نماز

رزق:‌روزی

یقیمون:‌برپا می‌دارند.

ینفقون:‌انفاق می‌کنند

یؤمنون:‌ایمان می‌آورند.

یادآوری نکات روان‌خوانی:

1- حرف «ی» در حالات زیر خوانده نمی‌شود:

-         اگر زیر الف کوچک باشد (ی)            و انَّ لیس للاِنسانِ اِلّا ما سعی

-         بعد از تنوین فتحه بیاید (ـَ ی)           قالوا سمعنا فتی یذکرُهُم

2- حرف (الف) در صورتی که بعد از واو آخر بیاید، خوانده نمی‌شود.

ـ (ـ وا)                                                   -و لکل درجاتٍ ممّا عملوا

3- هرگاه حرف «واو» پایه‌ی همزه باشد، خوانده نمی‌شود.   ان السمع و البصر و الفؤاد

4- هرگاه حرف «ی» پایه‌ی همزه باشد، خوانده نمی‌شود.   هوالله الخالق الباری المصور

5- « ٓ» علامت مد است و هرگاه روی صدهای (ا،و، ی) بیاید، آن‌ها کشیده‌تر خوانده می‌شوند.

ولآ اُشرک بهٓ‌ی احداً.

6- (ج، ز،ط،م) علامت‌های وقف هستند.

نکات مهم درس

1- در سوره‌ی انفال و نساء به اهمیت و جایگاه نماز در قرآن اشاره شده است.

2- براساس آیات سوره‌ی انفال کسانی که بر خداوند توکل می‌کنند و نماز می‌خوانند و انفاق می‌کنند مؤمنان واقعی هستند.

3- براساس آیه 103 سوره‌ی نساء (اِنَّ الصاله کانت علی المؤمنینَ کتاباً مؤقوتاً):

الف) نماز برای مؤمنان حکمی واجب است.

ب) در زمان‌های معین انجام می‌شود.

4- کلمه‌ی صلاه، سه بار در آیه‌ی 103 سوره‌ی نساء آمده است.

5- در سوره‌ی «طه» درباره‌ی وقت نماز این‌گونه بیان شده است:

وَسبَّح بحمد ربُک قبلَ‌طلوعِ الشمس و قبل غروبها و من آناء‌الیل فسَبح و اطراف‌النهار لَعلّک ترضی

و با حمد و ستایش، پیش از طلوع و غروب خورشید، با ستایش پروردگارت (او را) تسبیح‌گوی و برخی از ساعات شب و حوالی روز را به نیایش پرداز تا راضی و خشنود گردی.

درس دوم:

لغات جدید:

سماوات:‌آسمان‌ها

اَرض: زمین

رسول:‌پیامبر

جنود:‌لشگریان

مبَشر: بشارت دهنده

نذیر:‌هشداردهنده

الله:‌خدا

فتح: پیروزی

نکات مهم درس:

1- براساس آیات 7 تا 9 سوره‌ی فتح، ویژگی‌های پیامبر اکرم (ص) عبارتند از:‌شاهد (گواه) بشیر (بشارت‌دهنده) و نذیر (هشداردهنده).

2- براساس آیه‌ی 1 سوره‌ی فتح (انا فتحَناک لک فتحاً‌ مبینا)، خداوند پیروزی بزرگی نصیب پیامبر کرده است.

3- رزمندگان ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی، بیش از 100 عملیات بزرگ اجرا کردند.

4- نام عملیات‌های «فتح« «لااله الّا الله، محخمد رسول‌الله» و «فتح‌المبین»‌از سوره‌ی فتح گرفته شده است.

5- نام عملیات‌های «بدر» و «انصار» از سوره‌ی آل عمران گرفته شده است.

6- نام عملیات «مطلع‌الفجر» از سوره‌ی قدر گرفته شده است.

7- نام عملیات «رمضان» از سوره‌ی بقره گرفته شده است.

8- نام عملیات «مرصاد» از سوره‌ی صف گرفته شده است.

درس سوم

لغات جدید:

مؤمنون: مؤمنان

الذین:‌کسانی که

قوم:‌گروه

خیر:‌خوبی، بهتر

اِتّقوا:‌تقوا پیشه کنید.

یا اَیُّها:‌ای

نساء: زنان

نکات مهم درس:

1- براساس آیه‌ی 11 سوره‌ی حجرات (ولا تلمزوا النفسکم ولا تنابزوا بالألقاب)، نباید از هم عیب‌جویی کنیم و همدیگر را با لقب ناپسند صدا بزنیم.

2- شعر زیر آیه‌ی «ولا تلمزوا أنفسکم» را یادآوری می‌کند:

سیر یک روز طعنه زد به پیاز                         که تو مسکین چقدر بدبویی

گفت از عیب خویش بی‌خبری                        زان ره، از خلق عیب‌ می‌جویی

3- طبق فرمایش امام علی (ع) باید با مردم مهربان باشیم چون یا برادر دینی ما هستند یا در آفرینش با ما یکسانند.

4- حضرت علی (ع) در کتاب نهج‌البلاغه عهد‌نامه‌ای برای مالک اشتر نوشته است.

5- براساس آیات 10و11 سوره‌ی حجرات، مؤمنان با هم برادرند.

براساس همین آیات، ما نباید دیگران را مسخره کنیم چه بسا آن‌ها از ما بهتر باشند.

درس چهارم

لغات جدید

ظنّ: گمان

بعض:‌بعضی

غیب: پنهان

تَعملون: عمل می‌کنید.

بَصیر: بینا

اِجتنوا:‌اجتاب و دوری کنید.

اِنَّ:‌قطعاً

اِثم: گناه

یعلم:‌ می‌داند.

نکات مهم درس:

1- براساس آیه‌ی 12 سوره‌ی حجرات نباید در کار یک‌دیگر تجسس و پشت سر هم غیبت کنیم.

یا اَیها‌الَّذین آمنوا اجتنوا کثیراً‌من الظَنَ اِنَّ بعض الظَن إثم ولا تجسسوا و لا یعتب بعضکن بعضاً‌

2- با توجه به آیه‌ی 13 سوره‌ی حجرات، بهترین بندگان نزد خداوند، باتقواترین آن‌هاست. پس ملاک برتری، تقواست.

إنَّ أکرمکُم عندالله أتقاکُم.

3- با توجه به آیه‌ی 13 سوره‌ی حجرات، خداوند انسان‌ها را از نژادهای مختلف قرار داد تا یکدیگر را بشناسند.

یا أیها‌الناس إنا خلقناکم مَن ذکرٍ و أنثی و جعلناکُم شعوباً و قبائلَ لِتعارفوا.

درس پنجم

لغات جدید:

جَنّات: بهشت‌ها

مُحسنین: نیکوکاران

لَیل: شب

مُتّقین: افراد با قتوا

عُیون: چشمه‌ها

ءایات:‌آیات، نشانه‌ها

ناس: مردم

بَیان:‌قرآن (پیام روشن)

نکات مهم درس:

1- براساس آیات 15 تا 19 سوره‌ی ذاربات، افراد باتقوا چون پیش از این نیکوکار بودند، در بهشت‌ها و چشمه‌سارها هستند.

2- افراد باتقوا هنگام سحر عبادت می‌کردند و در اموالشان برای فقیران سهم مشخصی قرار می‌دادند.

3- در آیه‌ی 39 سوره‌ی «ق» در باره‌ی زمان نماز خواندن می‌فرماید:

وسَبَح بحمدِ رَبَّک قبل طلوعِ الشَمس و قبل الغروب

خدا را قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب آن، عبادت و ستایش کن.

4- براساس سوره‌ی ذاربات، خداوند آسمان را بنا کرده و آن را گسترش می‌دهد.

والسَماء، بنیناها بأیدٍ و انَّا لَموسعون

5- ژرژگاموف( دنشمند روسی) در کتا «آفرینش جهان» می‌گوید:

فضای جهان که از میلیاردها کهکشان تشکیل یافته، در حال انباط وگسترش است.

6- اَحَبَّ الأعمال الی‌الله حفظ اللسانِ

بهترین کارها در نزد خداوند، نگهداری زبان است.

این حدیث پیامبر (ص) با آیات 11 و 12 سوره‌ی حجرات ارتباط معنایی دارد.یا أیها‌الذین آمو لا یسخَر قومً من قومٍ عسَی أن یکونوا خَیراً‌منهم و لانسائ من نسائ عسی أن یکن خیراً‌‌منهُنَّ و لا تَلمزوا أنفسکم و لا تنابزوا بالالقاب بئس‌َ الاِسم بئس الاِسم الفسوق بعد الایمان و مَن لم ینب فأولئک هم الضالمون (11)

یا اَیها الذین آموا اجتَنبوا کَثیراً من الظَن إنَّ بعضَ الظن إثم و لا تجسسوا و لا یغتب بعضکم بعضاً (12)

7- ترجمه‌ی ذکر تشهد در ناز به صورت زیر است:

اَشهد ان لااله الّا الله                         گواهی می‌دهم که خدایی جز خدای یکتا نیست.

وَحده لا شریک له              او یکتسات و نیست شریکی برای او.

و اَشهد انّ محمد عبده و رَرولُه

و گواهی می‌دهم که محمد (ص) بنده‌ی او و پیامبر اوست.

الّهم صلّ علی محمد و آل محمد بارالها!

درود فرست بر محمد (ص) و خاندان محمد (ص).

درس ششم

لغات جدید

رزق:‌روزی

اِنس:‌انسان

قوه:‌قدرت و نیرو

ذکری:‌ تذکر

هو:‌او       ﺔ : او

ذو:‌صاحب

ناس:‌مردم

اله:‌خدا، معبود

نکات مهم درس:

ا- آیات 55 و56 سوره‌ی ذاریات بهتر است با توجه به بخش «انس با قرآن» در خانه حفظ شود.

وَذکر فانَّ الذکری تَنفعً المؤمنین (55)

و ما خَلقتُ الجن و الأنس إلا لبعبدونِ(56)

2- براساس آیه‌ی 56 سوره‌ی ذاریات، هدف از خلقت جن و انسان، عبادت و اطلاعت خداوند است.

3- با توجه به آیه‌ی 21 سوره‌ی طه، هر شخصی به نتیجه‌ی عمل خود می‌رسد.

کلِ امریِ کَسَب رَهین (21)

4- مصرع «به جز کشته‌ی خویشتن نَدروی»، با آیه‌ی 21 سوره‌ی طور، ارتباط معنایی دارد.

5- قلب انسان در شبانه‌روز 10 هزار بار می‌زند. خداوند از ما خواسته به نعمت‌هایی که در وجودمان هست دقت کنیم.

وفی انفسکم أفلا تُبصرون

/ 0 نظر / 16 بازدید