چیستان قرآنی

چیستان برای باهوش ها
هر تصویر به یکی ازپیامبران الهی اشاره دارد

1.??
2. ????
3. ????
4. ??????
5. ???? ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ⭐️⭐️⭐️⭐️
6. ????
7. ✒️
8. ???????? ????????
9. ??????????????
10. ?? ??
11 ??????????????
12. ??
13. ????
باشماره ونام پیامبران پاسخ دهید.هرکس 11عدد را پاسخ دهددارای هوش بسیااااااار بالایی است...بفرمایید جواب دهید

/ 0 نظر / 6 بازدید