عبدالجبار کاکایی

         غزه با داغی که موروثی ست، اقیانوس متلاطم وجدان اعراب است در حاشیه ی دریای مدیترانه و اسراییل نماد نفرت مدرن جهان سود و سرمایه ...

در طراز تلفات جنگ، کشته شدگان از دو سو برابر نیستند و این ساده ترین دلیل اپارتاید... شدت خشونت علیه هم نیز مساوی نیست..اصلا اسراییل جان ها را برابر نمی بیند و برای بقای نفوس خود جهانی را مرده می خواهد حتی امیر قومش در مواجهه با خبرگان سیاسی جهان یعنی سیاست مداران ، با نمایش نقاشی بمب گویی با سفیهان محاجه می کند ... فاشیزم و نژاد پرستی کانون قدرت جهان سود و سرمایه است .
اما پسر شجاع خاورمیانه، قهرمان خوابهای عربی دهه شصت میلادی ست میزبانی که مغلوب مهمان نمی شود برای کسانی که بیشتر از حق خود نمی خواهند آرزوی پایداری کنیم ..

 

 

میدان فلسطین تهران جمعه 17-5-93 حمایت از کودکان غزه

/ 0 نظر / 7 بازدید