ادامه مطلب را مطالعه نمایید.

http://www.maarefquran.com/Files/dmaarefbooks/dmaarefbooks.phpا

 


دائره المعارف قرآن کریم 1
دایرة المعارف قرآن کریم شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است که به گونه‌اى آسان‌یاب و روان در دسترس قرآن‌پژوهان واهل تحقیق و پژوهش می باشد. از ویژگى‌هاى این دایرة المعارف استوارى بر پایه نظام الفبایى در چینش مدخل‌ها؛ استفاده از منابع اصیل و متقن و دست اول؛ ارائه همه آرا و مبانى اصلى در هر موضوع؛ برخوردارى از نظام ارجاع درون مقاله اى و برون مقاله اى و بهره ورى از نثر معیار می باشد . جلد نخست آن که در اختیار کاربران قرار گرفته است حاوی مدخل آب تا ابوصرمه در بر دارنده بیش از 120 مدخل اصلی و ارجاعی می‌باشد.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(2)
مجلد دوم دایرة المعارف قرآن کریم که شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است به گونه‌اى آسان‌یاب و روان در دسترس قرآن‌پژوهان واهل تحقیق و پژوهش می باشد. این مجلد که اکنون در اختیار کاربران قرار گرفته است حاوی مدخل ابوطالب تا اسباب نزول ، در بر دارنده بیش از ده ها مدخل اصلی و ارجاعی شامل اجاره، اجرت، احبار، احترام ، احتضار، احرام، احصان، احضار، احقاف، اخلاص ، اخلاق، اراده ، ارتجاع ، ارث، ازدواج ، اسارت، و اسب می‌باشد.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(3)
این مجلد از دایرة المعارف قرآن کریم که شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم و معارف و اعلام قرآنى است، حاوی مدخل اسباط تا اعجاز قرآن می باشد. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون استبداد ،استبداد، استثمار، استثنا، استحباب ، استخوان ، استدارج، استر، استراق سمع، استرجاع ، استسقا، استضعاف، استعاذه، استعانت، استغاثه، استغفار، استقامت، استکبار و استهزا، اسراف ، اسرافیل ، اسلام ، اسم اعظم، اسماعیل، اسوه، اشعار، اصحاب، اصلاح و اعتدال می‌باشد
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(4)
این مجلد از دایرة المعارف قرآن کریم که شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم ، معارف و اعلام قرآنى است، حاوی مدخل اعجام قرآن تا انفاق می باشد. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون اعدام ، اعراب قرآن ، اعسار، اعلام قرآن ، افترا، افسانه غرانیق، افق اعلی ، اقتصاد، اقرار، اقلیت و اکثریت، اکراه ، اکمال دین ، التقاط ، الله ، الهام ، الیسع ، امامت ، امانت، امت ، امدادهای غیبی ، امر الهی ، ام الکتاب، امنیت ، امی ، امید، انتقام ، انسان ، انصار ، انطاکیه می باشد. نسخه مکتوب آن از سوی بوستان کتاب در 616 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(5)
این مجلد از دایرة المعارف قرآن کریم که شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است، حاوی مدخل انفال تا بقعه مبارک می باشد. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون انفطار ، اول ، اولوالامر، اولوالعزم ، اهل بیت (ع) ، اهل تقوا، اهل کتاب ، ایام الله ، ایثار ، ایرانیان ، ایمان ، ائمه کفر ، ایوب ، باد ، باران ، بازار ، باطل ، باطن ، باغ ، باقی الصالحات ، بخل ، بدعت ، بردار ، بردگی ، برزخ، برهان ، بشارت ، بصیرت و بقره می باشد . نسخه مکتوب آن از سوی بوستان کتاب در 656 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(6)
ششمین مجلد دایرة المعارف قرآن کریم ، شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل بقیّة الله آغاز می شود. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون بقیّة الله ، بلاغت قرآن ، بکّائین ، بلوغ ، بنى اسرائیل ، بنیامین ، بنى امیّه ، بنى هاشم ، بهداشت ، بهشت ، بیت المعمور ، بیت المقدّس ، بیعت ، بیعت رضوان ، پادشاهى ،پسر ، پلیدى ، پوست ، پول ، پیروزى ، پیروى ، پیرى و پیشانى می باشد . نسخه مکتوب آن از سوی بوستان کتاب در 628 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(7)
هفتمین مجلد دایرة المعارف قرآن کریم ، شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل بقیّة الله آغاز می شود. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون تابعین ؛ تابوت عهد ؛ تاریخ ؛ تاریخ قرآن ؛ تاریخ‏گذارى قرآن ؛ تأویل ؛ تبرئه ؛ تبلیغ ؛ تجارت ؛ تجسّس ؛ تجسّم اعمال ؛ تجوید ؛ تحدّى ؛ تحریف ؛ تحریف‏ناپذیرى قرآن ؛ تحریم / سوره ؛ تحیّت؛ تخطئه و تصویب ؛ تخلّى ؛ تذکیه ؛ ترتیل ؛ ترجمه قرآن ؛ ترجمه قرآن به فارسى ؛ ترجمه قرآن به زبانهاى دیگر ؛ ترور ؛ تزکیه ؛ تزیین ؛ تسبیح ؛ تسخیر ؛ تسلیم ؛ تسنیم ؛ تشبیه ؛ تشبیه در قرآن ؛ تشنگى ؛ تصلیب ؛ تضاد ؛ تضرّع ؛ تطیّر ؛ تعاون ؛ تعجّب ؛ تعدّد زوجات ؛ تعلیم و تربیت ؛ تغابن / سوره ؛ تغنّى به قرآن ؛ تفاخر ؛ می باشد . نسخه مکتوب آن از سوی بوستان کتاب در 675 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 

 

دائره المعارف قرآن کریم(8)
هشتمین مجلد دایرة المعارف قرآن کریم ، شامل اطلاعات پایه، معتبر و اصیل در باب علوم، معارف و اعلام قرآنى است،این مجلد با مدخل تفسیر آغاز می شود. در این مجلد بیش از ده ها مقاله اصلی به گونه ای علمی و شیوا نگارش یافته و در بردارنده مدخل های اصلی چون تفسیر ؛ تفکر ؛ تقدیس ؛ تقرب ؛ تقلید ؛ تقوی ؛ تقیه ؛ تکاثر ؛ تکبر ؛ تکبیر ؛ تکلیف ؛ تلاوت ؛ تمثیل ؛ تمدن ؛ تناسب آیات می باشد . نسخه مکتوب آن از سوی بوستان کتاب در 671 صفحه چاپ و منتشر شده است.
 


تاريخ : ۱۳٩٢/٥/٢٧ | ٩:٤۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی