درس ششم : اسوه ی فداکاری وعدالت
سئوالات تشریحی:

1 فداکار چه کسی است؟ ..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2 ترجمه ی آیه ای را که در ستایش حضرت علی  ع  است را بنویسید. ........................................................................... -
......................................................................................................................................................................
3 ماجرای از خود گذشتگی شب هجرت پیامبر « لیله المبیت »را به طور خلاصه بنویسید ....................................................................... -
......................................................................................................................................................................
4 فداکاری حضرت علی  ع  را در جنگ خندق بیان کنید ............................................................................................. -
......................................................................................................................................................................
5 فداکاری حضرت علی  ع  را در جنگ احد بنویسید ................................................................................................ -
......................................................................................................................................................................
6 فداکاری حضرت علی  ع  رادر جنگ خیبر بنویسید. .............................................................................................. -
......................................................................................................................................................................
7 حضرت علی ع در چه شرایطی ازسوی مردم برای اداره ی حکومت و خلافت انتخاب شدند  ........................................ -
.....................................................................................................................................................................
8 حضرت علی  ع  چگونه عدالت و مساوات را در بین مسلمانان ایجاد کردند؟ ................................................................. -
.....................................................................................................................................................................
9 حضرت علی ع به قاضی درباره ی قضاوت کردن چه فرمودند؟ .............................................................................. -
.....................................................................................................................................................................
10 مرد مسیحی پس از شنیدن رای قاضی چه گفت؟ ................................................................................................ –
......................................................................................................................................................................
سئوالات چهار گزینه ای:
1 لیلة المبیت به چه شبی گفته میشود ؟ –
الف- شب هجرت پیامبر                    ب-شب قدر

ج- شب نزول قران                            د- شب مبعوث شدن پیامبر
2 حضرت علی  ع  در کدام جنگ با عمربن عبدود مبارزه کردند و وی را شکست دادند؟ –
الف-خیبر                   ب-خندق                  ج-بدر                          د-احد
3 در جنگ خیبر حضرت علی  ع   چه کسانی را شکست داد ؟ –
االف - یهودیان            ب-مسیحیان                ج -مشرکان              د - منافقان
4 حضرت علی ع آیات چه سوره ای را برای مشرکان مکه با صدای بلند خواندند ؟ -
الف -سوره ی توبه                         ب- سوره ی ما ئده   

ج - سوره ی احزاب                         د - سوره ی توبه
5 ویژگی بارز شخصیت حضرت علی   ع چیست ؟ –
الف- مهربانی                       ب - عدالت طلبی ومساوات

ج ( تواضع                                د ( بزرگواری

6 حضرت علی  ع  حکومت را برای .............پذیرفت. –
الف - کشور گشایی وایجاد حکومت اسلامی
ب-ایجاد عدالت بین مردم
ج - توسعه ی اسلام بین جهان
د - گزینه ی 1 و 2
7 آیه ی شریفه ی "ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله .... درباره ی چه کسی است؟ -
الف- پیامبر ص                    ب-حضرت علی  ع

ج-حضرت زهرا س                     د-ائمه ی معصومین  ع
8 حضرت علی ع درهنگام پذیرش حکومت چه چیزی را از نظر بی ارزشی به عطسه ی بزی تشبیه کردند. -
الف- مقام های دنیایی                             ب-ثروت های دنیا

ج-جنگ وستیز                                    د-همنشینی با مردم ثروتمند
9 عدم سکوت در برابر شکم بارگی ستمگران به چه معناست؟ -
الف-در برابر پرخوری ستمگران ایستادگی کنند.      ب- حق مظلوم را از ظالم گرفتن
ج- جنگ کردن با ستمگران              د-کمک کردن به مردم ستمدیده
10 در کدام جنگ آن مرد مسیحی زره حضرت علی ع را برداشته بود؟ -
الف-احد                 ب- صفین                ج- خیبر                 د- خندقتاريخ : ۱۳٩٤/٩/٦ | ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی