تقدیم به دیانوش عزیز و دوستان خوبم در پایه ی هفتم

درس اول : بینای مهربان


سئوالات تشریحی:

1.  چرا برخی از انسانها با وجود اینکه خداوند از آنها مراقبت می کند ، دچار حادثه می شوند؟ ........................................

..................................................................................................................................................................

2. استفاده صحیح از نعمت ............و استفاده ناصحیح از نعمت ................ است.

3. شکر واقعی نعمت چیست ؟ توضیح دهید ..........................................................................................................

4.  آیه ی " هو معکم این ما کنتم " به چه معناست؟..................................................................................................

5. "خیرٌحافظاً " به چه معناست؟....................................................................................................................

6. انسان ها چگونه خود را از حفاظت فرشتگان محروم می کنند؟................................................................................

7 .ساده ترین نوع شکر چیست ؟........................................................................................................................

8. امام صادق ع درباره شکر چه می فرمایند. ......................................................................................................

9. آیه ی "لئن شکرتم لازیدنکم" به چه معنایی است؟................................................................................................

۱0 .شکر عملی از نعمتهای خداوند موجب چه چیزی می شود؟...................................................................................

.................................................................................................................................................................

۱۱ . شعر " شکر نعمت نعمتت افزون کند کفر نعمت از کفت بیرون کند " به چه موضوعی اشاره دارد؟..........................

..................................................................................................................................................................

سئوالات چهار گزینه ای :

۱ . آیه ی "هو معکم این ماکنتم " با کدام یک از صفات الهی متناسب است ؟

الف-رحمان                                  ب- رحیم                                                      ج- غفور                                        د-خبیر

2 .خداوند به وسیله ی .....................خطر های بسیاری را از مردم دور می کند.

الف- پیامبران                                  ب-فرشتگان                                                ج- دوستان                                       د-امامان

3 . خاوند مهربان راه رسیدن به سعادت را چگونه برای مردم هموار ساخته است؟

الف-با بذل نعمتهای ارزشمند                     ب- با بذل محبت

ج- آزمایش انسان                                      د-با عقل انسان

4 . ساده ترین نوع تشکر.............. است.

الف- شکر عملی                 ب- شکر زبانی                                                               ج-دعا کردن                         د- هدیه دادن

5 . شکر نعمت در برابر خداوند چگونه است ؟

الف- نماز خواندن                       ب-گفتن الحمدلله                                               ج-استفاده صحیح از نعمت                     د-بخشش به دیگران

6 .شکر واقعی نعمت آن است که..

الف- بسیار خدا را یاد کنیم                  ب-اسراف نکنیم                                         ج-به دیگران کمک کنیم              د-نعمت را دراه حرام استفاده نکنیم

7 .شعر " شکر نعمت نعمتت افزون کند کفرنعمت از کفت بیرون کند " با کدام آیه مطابقت دارد؟

الف( لئن شکرتم لازیدنکم              ب( هو معکم این ما کنتم

ج( گزینه الف و ب                       د( صراط الذین انعمت علیهمتاريخ : ۱۳٩٤/۸/۳٠ | ٩:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی