درس اول

1)      صفات ثبوتی را تعریف کنید؟ صفاتی که جنبه کمال دارند.و آن را به خدا نسبت می دهیم.

2)      صفات سلبی را تعریف کنید؟ صفاتی که از نقص ناشی می شوند و خداون از آن مبرّا و دور است.

3)      ترجمه آیه « انّ الله یحبّ التّوابین » را بنویسید. همانا خدا توبه کنندگان را دوست دارد

4)      ترجمه آیه « ومن یشاق الله ، فإنّ الله شدید العقاب » را بنویسید. و هرکه با خدا دشمنی کند بداند خداوند به سختی عقوبت می کند

5)      ترجمه آیه « وهو الغفور الودود » را بنویسید.او آمرزنده و دوستدار بندگانش است.

6)      ترجمه آیه « إنّ الله لایظلم النّاس شیئا و لکنّ النّاس أنفسهم یظلمون » را بنویسید. خداوند به مردم هیچ ستم نمی کند بلکه مردمند که به خود ستم می کنند

7)      ترجمه آیه « إنّه یعلم الجهر و ما یخفی » را بنویسید. او هر آشکار و نهانی را می داند

8)      حمد را تعریف کنید؟ ستایش الحمدلله بیان صفات ثبوتی

9)      تسبیح را تعریف کنید؟پاک دانستن ، منزّه دانستن سبحان الله منزه دانستن از صفات سلبی

10)  از « برگ درختان در نظر هوشیار  * * هر ورقش دفتری است معرفت کردگار » چه می فهمیم؟

هر چقدر دانش ما افزایش یابد ، آثار علم و قدرت خدا را در میابیم و از این همه عظمت به شگفتی می آییم.

 

درس دوم

11(  ترجمه آیه « ألا بذکر الله تطمئنّ القلوب » را بنویسید. آگاه باشید که با یاد خدا دل ها آرام می گیرد.

12(ترجمه آیه « أنزل السّکینه » را بنویسید.آرامش را فرود می آورد.

13( امام علی ع در ارتباط با انسان هوسران چه می فرماید؟ هم نشینی با انسان هوسران موجب از یاد رفتن ایمان می شود.

14( گناه چه اثری بر دل دارد؟ هرگناه چون غباری صفحه دل را می پوشاند. و به اندازه ی خود مانع رسیدن نور ایمان به آن می گردد.

15( امام صادق ع در ارتباط با دوری از گنا چه می فرماید؟ آنچه ایمان را در دل پایدار می کند ،دوری از گناهان است

16( ایمان چیست؟ اعتماد و باور قلبی کامل به یک موضوع یا حقیقت است.

17( راه های دستیابی و تقویت ایمان به خدا را نام ببرید؟ تفکر پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش ، یاد و ذکر خدا ، انجام نیکی ها و دوری از بدی ها – انجام واجبات و ترک محرمات  -

18( ایمان و عمل از نظر امام علی ع چه ارتباطی دارند؟ ایمان و عمل دو برادر همراه و دو دوست جدایی ناپذیرند.

19(ترجمه آیه « اذا ذکرالله وجلت قلوبهم » را بنویسید.وقتی یاد خدا شود ، دل هایشان ترسان {جلامی گیرد} می شود.

 

20(ترجمه آیه « فأحییناه » را بنویسید. زنده اش کردیم.

21( آثار ایمان را نام ببرید.آرامش ، رهایی از احساس بیهودگی 

 

درس سوم

22( دین الهی چیست؟ برنامه زندگی مادی و معنوی انسان را که از طریق وحی به پیامبران رسیده است را دین الهی می گویند.

23( ماموریت مشترک پیامبران خدا را تشریح کنید. دعوت به پرستش خدای یگانه{توحید} ، دعوت به ایمان به جهان پس از این دنیا و جزای عادلانه ی انسان ها در آن سرا {معاد}

24 ( امام علی در ارتباط با اصحاب پیامبر ص چه فرمود؟آنها حافظان دین و راز داران او هستند.

25( دو صفت بت پرستان و دو صفت پاکان که به دین راستین مشرف شدند را بیان کنید؟ بت پرستان مردار می خوردند، و در برابر بت ها سجده می کردند. و پاکان از خوردن غذای ناپاک دوری می کنند. ، و فقط خالق یکتا را می پرستند.

26( چه کسی می تواند بهترین پاسخ را به سوالات و نیاز های اساسی انسان بدهد. چرا ؟ خداوند چون خالق انسان است و به تمامی استعداد ها روحیات نیاز ها ی انسان آگاه است.

27( دو سوال مهم که سعادت انسان در پاسخ به آن باشد مطرح کنید؟ هدف از خلقت ما انسان ها چیست ، وظایف و مسئولیت ما در این جهان چیست

28(ترجمه آیه « ألا لله دین الخالص  » را بنویسید. آگاه باشید که دین خالص تنها از آن خداست

29(ترجمه آیه « لقد منّ الله علی المومنین  » را بنویسید.خداوند بر مومنان منّت نهاد

30( چهار نفر از افرادی که توسط گروه فرقان شهید شدند را نام ببرید . شهید مطهری ، شهید مفتح ، شهید عراقی ، شهید قرنی

31( دو دلیل که چرا جوامع اسلامی امروز گرفتار چالش ها و مشکلات هستند را بیان کنید .

جهل مردم بر تعالیم دینی و دستور های آن ، عمل نکردن مردم به دستور های دینی

 

درس چهارم

32( مهمترین رسالت پیامبران چه بوده است؟ یکتا پرستی

33( سه موضوع شعب ابی طالب و لیله المبیت و جنگ احد به کدام رسول الهی مربوط می شود و چه پیام مشترکی دارد؟ پیامبر اسلام ص و مربوط به استقامت و پایداری آنان است که کلید دست یافتن به وعده های الهی است.

34( معجزه نوح ع و ابراهیم ع چه بود؟ نوح= ساخت کشتی و ابراهیم = سرد شدن آتش

 36 ( پیام آور و رسول چه وظیفه ای دارند؟ دین الهی توسط انسان های شایسته ای به انسان ها ابلاغ شده است.

37(  سه ویژگی مهم پیامبران را بیان نمایید.

تسلیم در برابر امر خدا ،استقامت و پایداری در راه خدا ، پیروی نکردن از عقاید باطل

38(ترجمه آیه « فاتّبعنی أهدک صراطا سویّا  » را بنویسید.از من پیروی کن ، تا تورا به راه راست هدایت کنم.

39(ترجمه آیه « وأبشروا بالجنّه التی کنتم توعدون » را بنویسید.وبه بهشتی که وعده داده شده بودید شاد شوید.

40(ترجمه آیه « وخرقوا له بنین و بنات بغیر علم » را بنویسید.آنان برای خدا ،بدون علم و آگاهی ،پسران و دختران ساختند.

 

 

درس پنجم

41 ( اولین راهنمای انسان ها که بود؟ حضرت آدم

42(  یهودیان و مسیحیان طبق نشانه های کتاب مقدس دینی شان منتظر چه چیز بودند؟ پیامبرآخر الزمان

43 (  چرا به پیامبر ما پیامبر آخر الزمان می گویند؟ با آمدن ایشان سلسله ارسال انبیا پایان یافت.

44 (ترجمه آیه « وهل من مدّکر » را بنویسید.آیا پند گیرنده ای است.

45( معارف موجود در قرآن چند دسته اصلی است ؟ یکتایی خدا ، تنها راه رستگاری عمل کردن به دستورهای خدا، معاد  ویژگی قیامت و حسابرسی مردم و بهشت و جهنّم

45( قرآن که تشبیه به نور شده است چند سوره و آیه  دارد؟ 114 سوره و 6200 آیه

46( جمله در قرآن علم گذشته و آینده است از کدام معصوم است ؟ امام علی ع

47( مهارت استفاده از قرآن چگونه بدست می آید ؟ گام اول بتوانیم قرآن را به راحتی بخوانیم ، گام دوم معانی آیات و جملاتش را درک کنیم ، به پیام قرآن عمل کنیم.

 

درس ششم

48( اعتقاد به قیام و ظهور حضرت مهدی عج در نظر ما چگونه است ؟ یکی از اثر گذار ترین عقاید ما شیعیان است .

49( مدت حضور حضرت آدم ع در میان قومش بیشتر است یامدت عمرامام مهدی عج؟مدت عمر امام مهدی عج

50(   امام حسن ع عمر امام مهدی عج را از کدام صفت خدا می داند؟ قدرت و توانایی

51 ( امام زمان عج کی ظهور می کنند؟ وقت مشخص نشده است و هر کس تعیین وقت کند دروغگوست

52 ( وظایف منتظران واقعی در نظر امام رضا ع بشمارید؟صبور بودن ، خوش رفتاری ، همسایه داری، ترویج کار های نیک خود داری از آزار و اذیت دیگران ، گشاده رویی، خیر خواهی، مهربانی

53 ( بهترین کار امت پیامبرچیست؟ انتظار فرج مهدی عج

 

 

درس هفتم       

54 (ولی فقیه کیست ؟ اسلام شناس ، دانا ، شجاع ، مدیر و مدبّر  ، که هدایت و رهبری مردم را به عهده گرفته است.

55 (  منابع استنباط فقها برای فتوا هایشان چیست؟ قرآن ، احادیث امامان ع

56 ( چرا عموم مردم امام خمینی را دوست داشتند؟ ایشان عابدی شب زنده دار ، سیاستمداری آگاه ، ساده زیست و خدمتگزار مردم بود.

57 ( امام خمینی ره چه راهی را به دنیا برای سعادت نشان داد؟ به مردم سراسر دنیا نشان داد راهی برای سعادت جز بازگشت به مسیر نورانی پیامبران وجود ندارد.

58 ( آیت الله خامنه ای در کدام مجلس به رهبری کشور انتخاب شدند؟ مجلس خبرگان

59 ( بیدار گر بزرگ قرن لقب کیست ؟ امام خمینی ره

60 ( منظور از حاکمان طاغوت چه کسانی هستند؟ حاکمانی ناآگاه که حق حکومت بر مردم را ندارند.

 تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٦ | ٤:٤٤ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٥ | ۸:٤۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/۱٢ | ٩:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

 

میلاد پیامبری است که در روز فتح مکه فرمود :« الیوم یوم الرحمه »تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٦:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٦:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٦:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

💜💛دهم ربیع الاول💜💛

❤️پیوند آسمانی ❤️

آسمان می خندد این اتفاق زیبا را و زمین کل می کشد این پیوند آسمانی را.

چه طرب انگیز است آفتاب امروز مکه!چه روح فزاست هلهله ممتد نخلستان های عرب!

چشم های ملایک، با لهجه ای بارانی شادباش می گوید این وصلت خوش آیند را.

امروز، روز ازدواج ملکه حجاز است؛اما نه با شاهزادگان یمنی و نه با تاجران مکی؛با کسی که پادشاه بی تاج و تخت زمین و آسمان است.

با کسی که تمام کائنات، بهانه خلقت اوست و آفتاب،به طمع دیدار او هر روز طلوع می کند،با کسی که خداوند او را «رَحْمَةً لِلْعالَمینَ» نامید.

خدیجه، به خانه ای می آید که زینتی جز حضور همیشگی ملایک ندارد؛ خانه ای که جز صدای محمد، هیچ موسیقی دل نشینی را نمی شناسد، خانه ای که افق های روشن آسمان،چشم به آستان بی آلایش آن دوخته اند.

خدیجه، جان پیامبر می شود. تمام ثروت خود را در محمد خلاصه می کند.

و خدیجه به خانه محمد صلی الله علیه و آله می آید تا مرهم زخم های فردای محمد صلی الله علیه و آله شود.

💚💜💛❤️💙
==========
💚💜💛❤️💙تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۸:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ۸:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٧:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

✨↻ با توکل به نام اعظمت یا الله ↺✨

✅ پروردگارا رسیدن به تو
وضویی ساده می‌خواهد...
و قنوتی ساده تر...
رکوعی سبز می‌خواهد
و سجودی سبز تر....

🔹بی‌گمان آسمان دلهایمان
آنچنان تیره و تار نیست
که حضور آبی تو را رقم نزند...

💥 پس با ما بمان
همچنان که هستی…      
  ‌◇◆🌟➰🌟◇◆

💢 در محضر کبریائی‌ات مائیم
و سجاده عشق، با تنی خاکی
راکع و ساجد؛
سوگند به تو
که در هر رکوع و سجود
و در هر نفس
از تو مدد‌ می‌خواهیم
و
√【فقط  تو را می پرستیم】

   ‌ ◆🌟➰🌟◇  تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٧:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

بازدید از این صفحه را به دوستان خود توصیه کنید.

 
تاريخ : ۱۳٩٤/۱٠/٢ | ٧:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی