پیامبر (ص) فرمود: ماه رمضان با رحمت و برکت و آمرزش به شما رو کرده است، پس از آن بهره‌مند شوید.

 

                الف) جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

1          عبادت ده جزء دارد، نه جزء آن .................................... است.                                                                          5/0

2          هرکس توبه کند و ایمان بیاورد و کار شایسته انجام دهد سپس .................................. شود.                                              5/0

3          حق‌النّاس فقط حقوق مالی مردم نیست، بلکه ..................................... جزء حق‌النّاس است.                                     5/0

4          چشم‌پوشی از رفتار اشتباه کسی که تصمیم به ترک آن ندارد، موجب .............................. بیشتر او می‌شود.             5/0

                ب) جملات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.                                                                                                       

5          با لباسی که از پول حرام خریده شده، نمی‌شود نماز خواند.                                                  ص £   غ £      5/0

6          مناسک به اعمال و عبادت‌های ماه مبارک رمضان می‌گویند.                                                             ص £   غ £      5/0

7          مدها، الگوهایی هستند که با روش‌های گوناگون، مردم را متقاعد می‌کنند تا مانند آن‌ها رفتار کنند. ص £   غ £      5/0

8          خداوند امام علی (ع) را حافظ احکام و معارف دینی قرار داده است.                                       ص £   غ £      5/0

  ج) گزینه صحیح را با R علامت بزنید.                                             

9          انسانی که از عیب‌ها و کاستی‌های خود غافل است، بیشتر در معرض کدام گناه است؟                                       5/0

            الف) دروغ £                 ب) غیبت £                   ج) جدال و دعوا £                     د) ناسزاگویی £

10        کدام گزینه از اثرات دروغگویی است؟                                                                                                        5/0

            الف) کم‌حافظه شدن و فقر و تنگدستی £     ب) وقاحت £       ج) ب‌حیا شدن £        د) ناسازگاری £

11        نوجوانان و جوانان چرا تأثیرپذیری در مواجهه با مدها را دارند؟                                                                   5/0

            الف) تحصیلات ندارند. £                                    ب) به حرف پدر و مادر گوش نمی‌دهند. £

            ج) سنشان کم است. £                            د) تنوع‌طلبی و نوگرایی £

12        چه کسانی برای خود پیمانه را کامل و برای دیگران کمتر از حقشان حساب می‌کنند؟                                          5/0

            الف) مستکبرین £                      ب) مطففین £               ج) استعمارگران £         د) فرحین £

  د) عبارات ستون «الف» را با واژه مناسب از ستون «ب» با یک خط متصل کنید.

                                       «الف»                                                                                                                                     «ب»

13        بدگویی پشت سر دیگران                                                 ·                                  · ناسزاگویی                   5/0

14        حیا را از میان می‌برد و زمینه افزایش گناه است.                  ·                                  · کفر و بی‌ایمانی             5/0

15        قال ربّکم ادعونی استجب لکم                                            ·                                  · غیبت                         5/0

16        ترک نماز، انسان را به این مرز هولناک می‌رساند               ·                                  · دعا                            5/0

هـ) آیه قرآن درون جدول را مرتب کنید. این آیه اشاره به کدام موضوع دارد؟                                                   5/0

والله غفور رحیم

و لیعفوا و لیصفحوا

الا تحبّون اَن یغفرا... لکم

 

و) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

17        نظر اهل سنت در مورد جانشین پیامبر (ص) چیست؟                                                                                   25/0

 

18        ترجمه آیه «انّما المؤمنون اخوة» را بنویسید.                                                                                                 5/0

 

 

19        امام علی (ع) هدف آفرینش شگفت‌انگیز انسان را چه می‌داند؟                                                                                  5/0

 

20        چرا خداوند، پیامبر (ص) را اولین معلم قرآن می‌داند؟                                                                                 5/0

 

 

21        اتحاد مسلمانان با پافشاری و حفظ و حدت روی کدام مسائل محقق و پایدار خواهد بود؟                                             5/0

 

 

22        پیامبر (ص) در مورد ثواب مؤذنان که همواره امین و مورد اعتماد و احترام مردم هستند، چه می‌فرماید؟                     25/0

 

23        پیامبر  (ص) در ارتباط با اهمیت روزه که از عبادت‌های بزرگ است، چه می‌فرماید؟                                        5/0

 

 

24        سه مورد از مبطلات روزه را نام ببرید.                                                                                                      75/0

 

 

25        دو مورد از قوانین اجتماعی اسلام را در احکام مربوط به محرم و نامحرم نام ببرید.                                         5/0

 

 

26        مهم‌ترین پیامد بی‌توجهی به حجاب چیست؟                                                                                                 1

 

 

27        باخط مستطیل‌های مرتبط (که جواب قرآنی هر گروه است) را به هم وصل کنید.                                             1

       
 

 

کلو و اشربوا و لا تسرفوا

 
 

کسانی که کمال و ارزش را در بی‌توجهی به دنیا دانسته‌اند.

 
 
 

قل من حرّم زینه ا... التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق

 
 

 

دارندگی و برازندگی

 

 

 

    ز) به سؤالات زیر پاسخ کامل بدهید.

28        امام علی (ع) فرصت‌های زندگی را به چه چیز تشبیه می‌کند و طبق آیات قرآن، آیا زندگی در دنیا بازگشت‌پذیر است؟   5/1

 

 

29        امام حسن عسگری (ع) در ارتباط با دروغ، چه می‌فرمایند؟                                                                            5/0

 

 

30        دو شغل حلال را نام ببرید که ممکن است درآمد صاحبان آن‌ها حرام شود.                                                    5/0

 

 

31        وظایف ما مسلمانان نسبت به برادر دینی‌مان چیست و مسمانان چه حقی بر یکدیگر دارند؟ (سه مورد)               75/0

 

 

 

32        در دعا کردن چه فرصتی را باید غنیمت دانست؟                                                                                         1

 

 

33        این موارد جزء کدام نوع حق است؟                                                                                                          1

در جنگل آتش روشن کردن

نماز را مرتب نخواندن

معاشرت با افراد بی‌نظم

تهمت زدن

حق‌الناس

 

 

 

 

 

«خدایا پریشانی و دودلی را از قلب ما بزدای»تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ٢:۱٩ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

پیامبر (ص) فرمود: ماه رمضان با رحمت و برکت و آمرزش به شما رو کرده است، پس از آن بهره‌مند شوید.

 

                الف) جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 


1          یکی از مزدوران شیطان، ..................................... است.                                                                                     5/0

2          حتی اگر سهوا و غیرعمدی ................................. ترک شود، نماز باطل است.                                                      5/0

3          مأموم در نماز جماعت نباید ................................ را بخوانند.                                                                           5/0

4          در رکعت سوم و چهارم یک ............................... می‌خوانیم یا سه مرتبه آهسته «سبحان‌ا... و الحمدلله و لا اِله إلّاا...   5/0

            وا...‌اکبر» می‌گوییم.

                ب) جملات صحیح را با (ص) و غلط را با (غ) مشخص کنید.                                                                                                       

5          اراده محکم بهترین راه درمان تنبلی است.                                                                         ص £   غ £      5/0

6          بعضی افراد با گناه و اشتباهی که مرتکب می‌شوند، خودشان را از حفاظت خداوند محروم می‌کنند.    ص £   غ £      5/0

7          تقوا یعنی مواجه شدن با خوبی و لذت بردن.                                                                       ص £   غ £      5/0

8          گفتار پیامبران راه دستیابی به رستگاری است.                                                                      ص £   غ £      5/0

   ج) گزینه صحیح را با R علامت بزنید.                                             

9          کدام یک از موارد زیر، از واجبات نماز است؟                                                                                              5/0

            الف) سمع‌ا... و لمن حمده £         ب) قنوت £      ج) بحول‌ا... و قوة اقوم واقعد £    د) ترتیب £

10        شیطان در روح ما نفوذ می‌کند و ما را از رسیدن به چه چیز شکست می‌دهد؟                                                            5/0

            الف) لذت بردن £                     ب) رستگاری £              ج) دانش £                   د) تحصیلات عالی £

11        کدام یک از موارد زیر، از فداکاری‌های امام علی (ع) نیست؟                                                                         5/0

            الف) از بین بردن عمربن عبدود £                      ب) فتح چین £              

            ج) کندن در قلعه خیبر £                                     د) لیله المبیت £

12        دلایل پذیرفتن حکومت توسط امام علی (ع) را بیابید.                                                                                               5/0

            الف) عهد پروردگار £                                        ب) خاطره پیامبر (ص) £                       

            ج) کمک به حضرت زهرا (س) £                          د) گرفتن حق خود از بیت‌المال £

     د) عبارات ستون «الف» را با واژه مناسب از ستون «ب» با یک خط متصل کنید.

13        کسی که دنبال فراگیری دانش است.                      ·                      · ثروت واقعی                                        25/0

14        کسی که جلوی انحراف را می‌گیرد.                        ·                      · علم‌آموزی برای همه                           25/0

15        فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است.                        ·                      · از عالمان است.                                    25/0

16        علم و دانش گنجی است پایان‌ناپذیر                       ·                      · ثواب یکسال عبادت است.                      25/0

            هـ) آیه قرآن درون جدول را مرتب کنید. این آیه اشاره به کدام موضوع دارد؟                                                   25/0

کنتم

معکم

اینما

و هو

 

 

و) به سؤالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

17        با توجه به سخن پیامبر (ص)، عاقبت خیانت در امانت چیست؟                                                                                   5/0

 

 

18        سه مورد از کارهایی که انجام آن موجب آسانی زندگی در دنیا و آخرت می‌شود را نام ببرید.                         75/0

 

 

19        آیه مربوط به مهربانی پیامبر را کامل کنید و ترجمه آن را بنویسید. «و ما ارسلناک إلّا رحمة ................................ »   25/0

 

20        عزت نفس چیست و پیامبر (ص) در این باره چه فرمود؟                                                                              75/0

 

 

21        تحولات روحی و تغییرات دوران بلوغ را به اختصار بنویسید.                                                                           1

 

 

22        شرایط مرجع تقلید را بنویسید. (دو مورد)                                                                                                  5/0

 

23        انجام تکالیف شرعی از چه زمان و از چه سنی بر ما واجب می‌شود؟                                                                5/0

 

 

24        با توجه به آیات قرآن و سخنان پیامبر (ص) اهمیت نماز را بیان نمایید.                                                                      5/0

 

 

25        فرق نماز صبح با نماز جمعه چیست؟                                                                                                           5/0

 

 

26        تأکید اسلام بر علم‌آموزی را با دعایی که در این زمینه آمده است بیان نمایید.                                                           25/0

 

 

27        امام صادق (ع) می‌فرماید دوستان را با دو ویژگی بیازمایید. آن دو ویژگی را بنویسید.                                     25/0

 

 

                ز) به سؤالات زیر پاسخ کامل بدهید.

28        راهنمای زندگی مشترک امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س)، پیامبر (ص) بود. ایشان در ارتباط با داشتن حیا و    1

            عفت و علاقه به حضرت زهرا (س) چه فرمود؟

 

 

 

 

29        زمین با چه شرطی پاک کننده است؟ (دو مورد کافی است.)                                                                         1

 

 

30        چرا در هنگام ارتباط لباس و دستمان با خون و ادرار، شستن آن برای طهارت لازم است؟ توضیح دهید.               1

 

 

31        کامل‌ترین دین آسمانی همیاری و ا تحاد و همدلی و کار گروهی را به مسلمانان توصیه می‌کند و در عبــادت     1

             از مسلمانان می‌خواهد. به نظر شما با کدام عبادت گروهی قلب‌هایمان بیشتر به خدا توجه داشته و مورد

            لطف و رحمت او قرار می‌گیریم؟ توضیح دهید.

 

 

 

32        توصیه قرآن به مردان و زنان در حفظ حیا و عفت چیست؟                                                                           1

 

 

33        راستگویی موجب اعتماد می‌شود. با توجه به  فرمایش امام صادق (ع) یا امام علی (ع) توضیح دهید.                   1

 

 

34        با توجه به آیه «یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ» دستور حکیمانه خداوند برای سلامتی روح ما انسان‌ها چیست؟                       1

 

 

 

«خدایا پریشانی و دودلی را از قلب ما بزدای»تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۳ | ٢:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ۱۱:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٦/۳/٢ | ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

چند پیشنهاد اجرایی برای رفع خشکسالیادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٦/۱/۱٤ | ٧:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

با توجه به آیات جاهای خالی زیر را پر کنید

1

« أفرأیتم الماء الذی تشربون »   

  آیا به   ................  که می آشامید دقّت می کنید؟

1 نمره

2

« أفرأیتم النّار التی تورون»        

  آیا به ................... که می افروزید ، دقّت می کنید؟

1 نمره

3

« أ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون »

آیا شما درخت آن (آتش)  را بوجود  آورده اید،

یا     ..........     آن را  ..............................................  ؟

2 نمره

4

« و أنفقوا فی   سبیل الله  »         

     و انفاق کنید در     ...............  ..................  .

2نمره

گزینه صحیح را در سوالات تستی زیر علامت بزنید

5

با توجه به معنای آیه ی « و أنفقوا ممّا رزقناهم سرّا »  را کامل کنید. و انفاق کردند از آنچه به آنها روزی دادیم   ..................

الف آشکارا                    ب نهان                   

      ج پول زیاد                                    د -  با محبت

1 نمره

6

کلمه نور در آیه ی « والنور الذی أنزلنا » اشاره به چه دارد؟

الف انفاق                ب نماز                          

  ج صبر                                 د - قرآن

1 نمره

7

پیامبر ص باید به کسانی که ایمان آوردند و کار نیکو انجام می دهند بشارت چه چیزی بدهد؟

الف باغ                           ب- بهشت ها                      

ج جهنم               د همه موارد ذکر شده

1 نمره

8

سهراب سپهری « لای شب بوها و پای کاج بلند و روی آگاهی آب و روی قانون گیاه » چه یافت؟

الف هدایت                      ب کفشدوزک                   

 ج خدا                      د- سخاوتمندی

1 نمره

9

از قصه فضیل بن عیاض چه آموختید ؟  پشت صفحه جواب دهید.

5/2 نمره

10

حروف مقطعه روبرو را بصورت تفکیک شده بخوانید و بنویسید .

« کهیعص »

5/2 نمره

11

مباهله را با داستان آن تعریف کنید.

5/2 نمره

12

« و هو معکم أین ما کنتم » را ترجمه کنید.

5/2 نمره

 تاريخ : ۱۳٩٥/۱٢/۱٦ | ۸:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

1

ترجمه کنید :   اِتّقوا                  

    الف- تقویت کنید             ب- بپردازید        ج- تقوا پیشه کنید

1 نمره

2

ترجمه کنید :    اِثم          

      الف- روز ها       ب- نشانه ها               ج- گناه

1 نمره

3

ترجمه کنید :    أنفِقوا                                   

 الف – انفاق کردند                  ب- بعضی               ج- انفاق کنید

1 نمره

4

ترجمه کنید :  جُنُود                                                  

الف –  سربازان                   ب- ستمگران       ج- خوابیدن           

1 نمره

5

ترجمه کنید :   ذکری                                                   الف – تذکّر              ب- یاد آوری             ج- هردو مورد صحیح است

1 نمره

6

ترجمه کنید :  ذو                                         

الف- راهب                     ب- صاحب                  ج- ذاهب

1 نمره

7

ترجمه کنید :   أیّد کم                         

الف –  یاری کرد شما را              ب - حدس              ج- یاری کنید

1 نمره

8

ترجمه کنید :   میزان                      

الف-  پادشاه                       ب- ترازو             ج- درست

1 نمره

9

ترجمه کنید :   میثاق                   

الف – پدران                       ب- سران              ج- پیمان

1 نمره

10

ترجمه کنید :   طیّبات            

الف – غذای پاک                ب - کار خوب              ج- اسم دختران

1 نمره

11

ترجمه کنید :  یا ایّها                       

الف – پسر                             ب- ای               ج- کارگر

1 نمره

12

ترجمه کنید :   یَعلمُ                               

 الف –  می دانم                   ب- می داند                 ج- انجام داد

1 نمره

13

ترجمه کنید :  یُقیمونَ                                         

الف –   برپا می دارند             ب-  شعار می دهند           ج- می دوند

1 نمره

14

ترجمه کنید :   اِنّ                                        

الف –  شاید                  ب-  قطعاً                   ج- که

1 نمره

15

ترجمه کنید :   رِزق                                                             الف –  روزانه                ب- روزها                  ج- روزی

1 نمره

16

ترجمه کنید :  تشکرون                                         

 الف –  شکر کنید       ب- شکر نمی کنید        ج- شکر می کنید

1 نمره

17

ترجمه کنید :   عُیُون                                          

 الف – بهشت ها             ب- چشمه ها               ج- انتظار

1 نمره

18

ترجمه کنید :  ناس                                    

الف – آتش                      ب- مردم              ج- مردم ها

1 نمره

19

ترجمه کنید :  أجر کبیر                          

الف –   خوبی                  ب- پاداش بزرگ              ج- مزد کم

1 نمره

20

ترجمه کنید :   خَلَقَ             

الف –  آفرینش                ب- آفرید                   ج- آفریننده

1 نمرهتاريخ : ۱۳٩٥/۱٢/۱٦ | ۸:٤۱ ‎ب.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()

پاسخ سؤالات خودت راامتحان کن پیام آسمانی پایه نهم

بخش اول درس یک تا درس ششم

درس اول تو را چگونه بشناسم؟

1. راه های شناخت صفات خداوند را نام ببرید و درباره هر کدام به اختصار توضیح دهید.

تفکر در کتاب آسمانی : با فکر کردن در آیاتی که خداوند در قرآن آورده است می توانیم به بزرگی و مهربانی

و صفات دیگر خداوند پی ببریم

تفکر در کتاب خلقت: یعنی از طریق آثار و نشانه های او که در سراسر جهان تجلی آفرینش متجلی است به

ویژگی های او پی ببریم

2. حمد و تسبیح خداوند به چه معناست؟

حمد به معنای ستایش و تسبیح به معنای پاک دانستن است

وقتی می گوییم خدایا تو رحمان و رحیمی تو بخشنده و مهربانی او را ستوده ایم در حمد و ستایش خدا همواره

صفات ثبوتی خدا را بیان میکنیم و در تسبیح خداوند را از صفات سلبی پاک و منزه می داریم مثلا می گوییم

خدایا تو نیازمند نیستی

درس دوم در پناه ایمان

1. توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاه هستیم اما آن کارها را انجام نمی دهیم؟

شناختی که ما از کار های خوب داریم به تنهایی منجر به عمل نمی شود بلکه این شناخت نیازمند حقیقت به نام

باور ایمان است

2. دو مورد از راه های تقویت ایمان را بنویسید؟

الف ) تفکر در پیرامون آیات خدا در جهان آفرینش ب) یاد و ذکر خداوند

3.  مهمترین دلیلی که باعث میشود انسان مومن از آرامش برخوردار باشد چیست.

کسی که به خدا ایمان دارد مقصد و جایگاه نهایی خود را نه در دنیا که در نزد خدا جستجو می کند و برای

همین از ناملایمات دنیا دچار اضطراب و ناراحتی نمیشود .او با توکل بر خدا و دل بستن به او از هر گونه یاس و

اضطراب رها میشود ودر آرامشی که هدیه خدا به اوست روز گار خود را سپری میکند.

درس سوم راهنمایان الهی

  1.  یک نمونه ازموارد تسلیم پیامبران الهی دربرابردستورات خداوند را بیان کنید.

خداوند به حضرت ابراهیم دستورداد زن و فرزند کوچک خود را در سرزمینی

بدون آب و آبادانی بود و امکانی برای زندگی نداشت سکونت دهد.

حضرت ابراهیم با اطمینان خاطر به دستور خداوند عمل کرد.

  1.  چرا پیامبران الهی درراه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی میکردند؟

تسلیم در برابر امر خداوند

زیرا به راه خود و آنچه به آن دعوت میکردند ایمان داشتند.تمام پیامبران الهی

الگوی استقامت در راه خدا بودند.

  1. 3.        سه مورد از ویژگی های اصلی پیامبران را نام ببرید.

   * تسلیم در برابر امر خداوند  * استقامت و پایداری در راه خدا  * پیروی نکردن از عقاید باطل و مبارزه با آنها

 

 

 

 

درس چهارم خورشید پنهان

1. در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان عج را توصیف دهید؟ عدالت سراسر جهان را فرا گرفته وخبری از حکومت های ظالمانه و زورگونیست علم ودانش آنچنان شکوفا شده است که تمام پیشرفت های بشر در طول تاریخ در برابر آن ناچیز است.دیگر دادگاه ها و زندانها شلوغ نیست . دلیلش معلوم است؛فهم انسانها آنقدر رشد کرده است که کمتر دیده می شود کسی به حقوق دیگران دست درازی کند.

2. قرآن کریم خبر می دهد که حضرت نوح علیه السلام  950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت می کرد.از این خبر چه نتیجه ای می توان گرفت؟

با توجه به آیات قرآن کریم،داشتن عمر طولانی برای انسان غیر ممکن نیست.در آیه 14 سوره عنکبوت مدت

حضور حضرت نوح علیه السلام در میان قومش وراهنمایی آنها 950 سال ذکر شده است؛البته این مدت فقط تا

زمان نزول عذاب ونابودی کافران است وفقط خدا میداند که پس از آن ایشان،چندین سال دیگر عمر کرده است.

3. با توجه به سخن امام رضا علیه السلام سه مورد از ویژگی های منتظران واقعی امام

زمان علیه السلام را بنویسید.  امام رضا  علیه السلام :انتظار فرج به چند چیز است:صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری...

4. دو شرط مهم از شرایط ظهور حضرت مهدی علیه السلام را بنویسید.

  • آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام،
  • وجود یاران با وفایی که تا پای جان در راه اهداف وآرمانهای امام بایستند

درس پنجم رهبری در دوران غیبت

1. چه چیزی باعث شدتا امام مهدی علیه السلام به دستور خداوند از نظرها غائب شوند؟

ایشان به دستور خداوند از نظرها پنهان شدند،تا در زمان وموقعیتی مناسب که جامعه شایستگی درک حضور ایشان را داشته باشد،ظهور کنند.

2.  با توجه به حدیث امام صادق علیه السلام ،ویژگی های راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید.

فقیهان پرهیزکار که از دین خود محافظت وبر خلاف هوای نفس خود رفتار می کنند و مطیع دستور خداوند هستند.

3. توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

ولی فقیه اسلام شناسی است دانا،شجاع،مدیر ومدبرکه در هرزمان با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی،از تمام توان وامکانات برای پاسداری از دین واجرای احکام الهی در جامعه استفاده می کند ونمی گذارد دشمنان اسلام با به خطر انداختن کشوراسلامی مانع اجرای دستور های خداوند شوند.

4. سه مورد از ویژگی های امام خمینی رحمة الله علیه را بیان کنید.  *شب زنده داری،* سیاستمداری،* ساده زیستی

درس ششم وضو غسل تیمم

1. از شرایط وضوی صحیح،پنج مورد را نام ببرید وتوضیح دهید.

پاک بودن آب وضو  ،  مطلق بودن آب وضو   ، پاک بودن اعضای وضو ،  نبودن مانع دراعضا  ،  ترتیب

2. سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز،تیمم کند را بیان کنید.

- آب در دسترس است ولی غصبی،نجس یا خیلی گل آلود است.

- آب کمی در اختیار دارد که اگربا آن وضو بگیرد،از تشنگی به سختی خواهد افتاد.

3. شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه توضیح دهید.

کف هر دو دست را با هم روی خاک پاک ویا هر چیز دیگری که تیمم بر آن صحیح است

می زنیم.دستها را بالای پیشانی می گذاریم وآنها را تا ابروها وبالای بینی می کشیم.سپس کف

دست چپ را بر پشت دست راست می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم وبعد کف

دست راست را پشت دست چپ می گذاریم واز مچ تا نوک انگشتان می کشیم.تاريخ : ۱۳٩٥/۱٠/٢ | ٢:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٩/٢٩ | ۳:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٩/٢٩ | ۳:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()تاريخ : ۱۳٩٥/٩/٢٩ | ۳:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
به امانت گذاشته است،از این هم دقیق تر است.کجاست رمز یاب وجود انسان ها ?
 پیام‌ها در مسنجر فیس‌بوک رمزگذاری می‌شوند
فیس‌بوک آزمایش نسخه‌ی رمزنویسی شده مسنجر خود را آغاز کرده است. پیام‌ها و مکالمات کاربران در نسخه‌ی رمزگذاری‌شده‌ی دو سویه از نفوذ و جاسوسی در امان خواهد ماند. با این‌همه استفاده از آن اختیاری خواهد بود.
مسنجر فیس‌بوک حالا از فن‌آوری مشابه واتس‌اپ برای رمزنویسی پیام‌ها استفاده می‌کند. در این مورد نیز همانند واتس‌اپ از پروتکل شناخته‌شده‌ی سیگنال استفاده می‌شود که شرکت نرم‌افزاری "اپن ویسپر سیستمز" (OWS) آن را تولید کرده است. اپلیکیشن واتس‌اپ بیش از یک میلیارد کاربر دارد. فیس‌بوک آن را در سال ۲۰۱۴ به قیمت ۳/ ۱۹ میلیارد دلار خرید.
کاربرانی که مایل به استفاده از نسخه رمزنویسی‌شده هستند می‌توانند در تنظیمات فیس‌بوک این گزینه را انتخاب کنند. اگر کاربر از طریق گوشی خود پیامی را ارسال کرده و چت کرده باشد، این مکالمه در لپ‌تاپ یا تبلت او قابل مشاهده نخواهد بود و تنها در همان گوشی که دستگاهی است که چت روی آن انجام شده می‌تواند ببیند.


تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۱ | ٦:۳۸ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
انسان بزرگترین جدول بحر وجود , و جامع ترین دفتر غیب  و شهود , و کاملترین مظهر واجب  الوجود است  . این جدول اگر درست  تصفیه ولاى روبى شود مجراى آب  حیات  و مجلاى ذات  و صفات  مى گردد .


تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۱ | ٦:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
حسادت
امام صادق علیه ‏السلام :
قالَ لُقمانُ لاِبنِهِ: ...  و َلِلحاسِدِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: یَغتابُ إِذا غابَ وَ یَتَمَلَّقُ إِذا شَهِدَ وَ یَشمَتُ بِالمُصیبَةِ؛
لقمان به فرزندش گفت: ... حسود را سه نشانه است: پشت سر غیبت مى ‏کند، روبه رو تملّق مى ‏گوید و از گرفتارى دیگران شاد مى ‏شود.
خصال ص‏121
الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب* همانگونه که هیزم آتش را می خورد حسد خوبی های انسان را خاکستر می کند.


تاريخ : ۱۳٩٥/٤/٢۱ | ٦:۳۱ ‎ق.ظ | نویسنده : محمود - میم | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی